HOT HOT: Link down Firmware 3.1.2(7D11)

vip_iphone

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI


iPhone EDGE

iPhone 3G

iPhone 3GS


iPod Touch 1G

iPod Touch 2G

iPod Touch 3G
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Tình hình là mình có mua hàng pin bên nó, nó tả không chính xác làm mình chuyển khoản nó 100%, sau khi vừa ck xong & ngay 5 phút sau mình nhắn hỏi nó lại tình trạng pin, mới biết pin không đúng với yêu cầu mình cần mua & nói nó kh ...
Top