HOT - NEW - CABInstl bản 1.03 với tính năng mới, một tính năng mong đợi

wildcat

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Ngày 13/4/05 - SK Software đã cho ra đời CABInstl bản 1.03 với tính năng mới, tính năng mong đợi khi đọc bài viết (Vừa làm cho iPAQ có chức năng Auto-setup giống XDA - của bác Comart) đó là:


- support now auto installation with command line
cabinstl.exe #name(cab file) #path(path to install)


Em tạm dịch là hỗ trợ tự động cài đặt chương trình bằng dòng lệnh (Hehe vậy là ngon rồi)Download
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top