HOT OS 4.5.0.182 chính thức cho 8110 - 8120

mvthang

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Software For BlackBerry® Pearl (TM) 8110 smartphone

BlackBerry Handheld Software v4.5.0.306 (Multilanguage)

Package Version: 4.5.0.306
Consisting of:

* Applications: 4.5.0.182
* Software Platform: 2.7.0.106
* File name: 8110M_PBr4.5.0_rel306_PL2.7.0.106_A4.5.0.182_AT_am p_T.exe
* File size: 97.68MB

Note: The Software Platform and Applications version numbers can be found under Options-About screen on the handheld.

* Download Software

BlackBerry Handheld Software v4.5.0.306 (EastAsia)

Package Version: 4.5.0.306
Consisting of:

* Applications: 4.5.0.182
* Software Platform: 2.7.0.106
* File name: 8110EastAsia_PBr4.5.0_rel306_PL2.7.0.106_A4.5.0.18 2_AT_amp_T.exe
* File size: 93.27MB

Note: The Software Platform and Applications version numbers can be found under Options-About screen on the handheld.

* Download Software


Software For BlackBerry® Pearl (TM) 8120 smartphone

BlackBerry Handheld Software v4.5.0.306 (Multilanguage)

Package Version: 4.5.0.306
Consisting of:

* Applications: 4.5.0.182
* Software Platform: 2.7.0.106
* File name: 8120M_PBr4.5.0_rel306_PL2.7.0.106_A4.5.0.182_AT_am p_T.exe
* File size: 97.53MB

Note: The Software Platform and Applications version numbers can be found under Options-About screen on the handheld.

* Download Software

BlackBerry Handheld Software v4.5.0.306 (EastAsia)

Package Version: 4.5.0.306
Consisting of:

* Applications: 4.5.0.182
* Software Platform: 2.7.0.106
* File name: 8120EastAsia_PBr4.5.0_rel306_PL2.7.0.106_A4.5.0.18 2_AT_amp_T.exe
* File size: 94.12MB

Note: The Software Platform and Applications version numbers can be found under Options-About screen on the handheld.

* Download Software

cũng sẽ có link cho các bác :D
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Tình hình là mình có mua hàng pin bên nó, nó tả không chính xác làm mình chuyển khoản nó 100%, sau khi vừa ck xong & ngay 5 phút sau mình nhắn hỏi nó lại tình trạng pin, mới biết pin không đúng với yêu cầu mình cần mua & nói nó kh ...
Top