HOT OS 4.5.0.182 chính thức cho 8310 - 8320

mvthang

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Software For BlackBerry® Curve (TM) 8310 smartphone

BlackBerry Handheld Software v4.5.0.306 (Multilanguage)

Package Version: 4.5.0.306
Consisting of:

* Applications: 4.5.0.182
* Software Platform: 2.7.0.106
* File name: 8310M_PBr4.5.0_rel306_PL2.7.0.106_A4.5.0.182_AT_am p_T.exe
* File size: 90.76MB

Note: The Software Platform and Applications version numbers can be found under Options-About screen on the handheld.

* Download Software

BlackBerry Handheld Software v4.5.0.306 (EastAsia)

Package Version: 4.5.0.306
Consisting of:

* Applications: 4.5.0.182
* Software Platform: 2.7.0.106
* File name: 8310EastAsia_PBr4.5.0_rel306_PL2.7.0.106_A4.5.0.18 2_AT_amp_T.exe
* File size: 87.56MB

Note: The Software Platform and Applications version numbers can be found under Options-About screen on the handheld.

* Download Software


Software For BlackBerry® Curve (TM) 8320 smartphone

BlackBerry Handheld Software v4.5.0.306 (Multilanguage)

Package Version: 4.5.0.306
Consisting of:

* Applications: 4.5.0.182
* Software Platform: 2.7.0.106
* File name: 8320M_PBr4.5.0_rel306_PL2.7.0.106_A4.5.0.182_AT_am p_T.exe
* File size: 92.26MB

Note: The Software Platform and Applications version numbers can be found under Options-About screen on the handheld.

* Download Software

BlackBerry Handheld Software v4.5.0.306 (EastAsia)

Package Version: 4.5.0.306
Consisting of:

* Applications: 4.5.0.182
* Software Platform: 2.7.0.106
* File name: 8320EastAsia_PBr4.5.0_rel306_PL2.7.0.106_A4.5.0.18 2_AT_amp_T.exe
* File size: 88.83MB

Note: The Software Platform and Applications version numbers can be found under Options-About screen on the handheld.

* Download Software

Link nhanh 8320: http://www.mediafire.com/?zydqrnjzttz
sẽ có link nhanh trong ít phút nữa.

 

cuncun2k

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Tiếc quá, mới cho em BB8320 ra đi chứ ko thì down về up xem sao. Tks chủ topic đã up cho anh em nhé!
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top