hp 6828

HPHPHP

HHVN - DỰ BỊ
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
18 Tháng sáu 2007 lúc 14:01
#2
em đang dùng 1 con hp6828 mỗi lần mà khởi động lại là chuông với nhạc cứ kêu loạn cả lên không làm sao khắc phục được nhờ các bác chỉ hộ.
bác thử xem trong thư mục\Winodws\Startup\ có file nhạc nào kô,nếu có bác xoá đi là được
 

Bài viết cần bạn xem thêm

1. Đảm bảo rằng tai nghe bạn muốn sử dụng cùng được ghép nối với máy Mac qua Bluetooth và / hoặc được kết nối qua giắc cắm tai nghe.
>> Nếu bạn chưa có máy tính Mac hãy tham khảo máy [URL='https://viettech88.vn/tu-khoa/mac-like-new-gia-duoi-20-tri ...
Lazada Vietnam Master card on Monday