HP COMPAQ NC6000 - Smast card reader

Các thớt khác của baokhi
19 Tháng một 2008 lúc 09:31
#1
Không hiểu sao tự nhiên cái đầu đọc thể của em không thể đọc được thẻ mới đau chứ. Đã down toàn bộ Driver trên trang chủ về cài đầy đủ kể cả Soft hỗ trợ mà vẫn không đọc được.
Bác nào giúp em vớiiiiiiiiiiiiiii
 

Bài viết cần bạn xem thêm

[EMAIL='?&subject=[Genk.vn]%20Top%208%20c%C3%B4ng%20ngh%E1%BB%87%20vi%E1%BB%85n%20t%C6%B0%E1%BB%9Fng%20s%E1%BA%BD%20tr%E1%BB%9F%20th%C3%A0nh%20s%E1%BB%B1%20th%E1%BA%ADt%20trong%20t%C6%B0%C6%A1ng%20lai&body=http%3A//genk.vn/news-20131126110605793.chn% ...
Lazada Vietnam Master card on Monday