HP iPAQ hw6715/6710 - PPC Phone đầu tiên có Wifi G

dungnd

THÀNH VIÊN DANH DỰ
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Hôm nay trên trang HP UK đã có 1 đoạn video presentation về sản phẩm PPC phone kế tiếp của HP. HP hw671x hình thức giống y hết series hw651x và vẫn giữ nguyên những thiết kế và cấu hình khó chịu cho khách hàng. Chỉ khác là sản phẩm 671x dùng WM 5.0 và tích hợp Wifi G (max 54Mbps), không còn khe đọc thẻ SD mà chỉ có khe miniSD và khe miniSD này cũng không hỗ trợ SDIO. Chưa có thông tin gì về ngày bán chính thức, dự kiến cuối tháng 9 năm nay.Link:
_http://h41111.bbn-stage.europe.hp.com/gomobile/uk/en/learning_centre/videos/vp_ipaq_hw6700/index.html , click đến phần 5, chờ một lúc qua đoạn presentation sẽ hiện ra cấu hình.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top