HP Pavilion DV4-1227US 14.1-Inch Laptop - Espresso Black

Các thớt khác của sau_le2003

sau_le2003

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Em tính mua con naøy töø beân US, nhöng tröôùc giôø chöa saøi HP, caùc baùc cho cao kieán duøm em.Ña taï caùc Baùc
Technical Details
· 2.00Ghz Intel Core2 Duo Processor T6400
· 4 GB DDR2 RAM (Max Supported 8GB)
· 320GB (5400RPM) Hard Drive (SATA), Dual-layer Lightscribe DVD±R drive
· Genuine Windows Vista Home Premium 64-bit with Service Pack 1
· 14.1" Diagonal WXGA High-Definition HP BrightView Widescreen Display (1280 x 800)
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top