HP - Trời nắng + nóng = Bia cỏ (???)

Các thớt khác của Born2loveU

Bài viết cần bạn xem thêm

Đa phần là những từ mình chỉ hiểu lơ mơ :D
Lazada Vietnam Master card on Monday