HTC dopod PM300 luôn ở chế độ Boot.

Bài viết cần bạn xem thêm

Thanks bác chia sẻ ạ, đọc hoa cả mắt
Lazada Vietnam Master card on Monday