huhu,xac cho treo650

7 Tháng tám 2007 lúc 09:51
#4
Màn hình treo

- Sạc nguồn treo650 bạn liên hệ Hientreo650 xem,bạn này đã chế được sạc từ sạc của SS và dây giắc cắm của treo đó.
- Nếu ở HN bạn liên hệ với MyCamel ở 95 Hồng hà xem, còn miền nam thì P4Bus800 đó, hai nơi này có vẻ nhiều đồ.:)
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Lazada Vietnam Master card on Monday