hx4700 không còn lưu cookie nữa !

bun2it

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
vợ yêu của em vừa bị một vấn đề, số là em HR lại, rồi cài đặt lại các chương trình từ PC, nhưng ko hiểu tại sao bây giờ nó ko thể nhớ cookies được nữa. Bình htường thì em reset hay tắt đi rồi vào lại PIE thì các trang vẫn lưu user và pass lại ko cần phải đang nhập lại. Nhưng bây giờ thì cứ bị out hòai dù vẫn ch7a thóat khỏi 4rum, set skin xong chuyển sang trang khác lại về skin cũ rồi còn bị log out nữa ! Help meeeeee !!!!

P/S : restore bản backup cũ vẫn bị !
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top