I can't stop loving you

Các thớt khác của lyhung

lyhung

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
#1
Bác nào có bài nhạc này cho mình xin nhá.Cám ơn
I CAN’T STOP LOVING YOU
A day you came into my life
I give you all my love
I thought my dreams come true
But you put my heart into
It turned to tell the truth
Please tell me what to do
Someday I find the way to get to you
I really need the shadow of love
But the rest’s so hard
Now i’m falling down and I feel
It turned to make it right
I really want to know
Are you playing that game
But if you are
Don’t try so hard
Look into my eyes
My tears fall in love
Can you see?
They share a heart tonight
And make a brandnew start
Please hear the words I say
I fall in love with you
Yes I fall in love
You are my girl
I can’t stop loving you
You know you give me love
And ever you come to me
You give me love
I need it more
I want your love and I want your arm
I can’t stop loving you
You give me love And ever you come to me
When I wake up in my dreams
You’re not by my side
I feel so lost and alone
My tears i can’t hide
Now I’m still in love
I can’t live without you
So come back and gine me one more try
Look into my eyes
You give me love
What can I do
 

treo650

Trèo, Tréo, Treo
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
#3
Lúc nãy em post bằng điện thoại lởm, em có mấy bài I CAN’T STOP LOVING YOU của RAY CHARLES, PHIL COLLINS nhưng không có bài này của bác. Nếu bác biết tên ca sĩ em sẽ down trên allomp3 cho bác bằng tài khoản của em.
 

nqlong3387

Hitek Student
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
#4

Bài viết cần bạn xem thêm

Nguyên hộp BayBrook Mall đã bán 3.100.000₫ hiệu Sperry lạ hoắc. Made in Indonesia

83BE38C9-8FC4-498B-A353-6BBA8706919B.jpeg
4C75A827-FEC8-4477-8AEF-A48535DE90AE.jpeg
A1713754-794B-4BE6-A9A5-54626CD7B585.jpeg
Lazada Vietnam Master card on Monday
Top