I-Mate cần giúp đỡ!

badboyhvu

GÂY DỰNG
Em có 1 cây I-Mate (có cấu hình tương tự O2 xda II). Không hiểu sao gần đây xuất hiện lỗi tùm lum hết. Bây giờ em muốn up ROM lên bản WM2003SE thì phải làm thế nào? Em nghe nói trên Y5 café có up ROm miễn phí :D, vậy em có thể đến nhờ các anh em trong đó được không?
Xin cảm ơn mọi người!
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top