Ibm X40

Các thớt khác của addcomm

colonel

Apple Professional
HẠNG NHẤT
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
8 Tháng hai 2007 lúc 06:03
#3
Chạy lại chương trình tạo bộ đĩa Recovery, rồi cancel là nó tự động ẩn đi thôi.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

1. Đảm bảo rằng tai nghe bạn muốn sử dụng cùng được ghép nối với máy Mac qua Bluetooth và / hoặc được kết nối qua giắc cắm tai nghe.
>> Nếu bạn chưa có máy tính Mac hãy tham khảo máy [URL='https://viettech88.vn/tu-khoa/mac-like-new-gia-duoi-20-tri ...
Lazada Vietnam Master card on Monday