Interface Help

batigoltuan

THÀNH VIÊN DANH DỰ
Tên đầy đủ là plugin today, nên cài thêm cả plugin clock nữa, trông sẽ rất đẹp. Nhớ bật toogle plugin thì mới hiện lên màn hình nhé...
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top