IP 3GS world nâng cấp lên FW4.0 không nhận ITumes

ngochoanqs

NHẬP HỘI
IPhone 3GS world Up lên FW4.0 chạy bình thường nhưng chưa JB được nên em muốn cài lại FW3.1.2 nên em gỡ Itune 9.2 để cài Itune 9.1.16 vào.Nhưng sau khi gỡ Itune 9.2 đi cài 9.1.16 vào thì cắm IPhone vào Itune không nhận và cứ báo lỗi:
"This Iphone cannot be used because the require software is not installed. Run the Itunes installed to remove Itunes, then install Itunes again."
Em cũng đã gỡ đi cài lại iTune mới nhất rồi nhưng vẫn bị báo lỗi như vậy.Ai biết cách sửa lỗi này giúp em với.thanks.
loi IPhone.jpg
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top