iPad - Sản phẩm đi vào lịch sử?

Các thớt khác của huuquynh

yenhaiPDA

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Mình trải nghiệm ipad đến năm nay là đã gần 10 năm! Cứ ra đời mới là mình mua để cập nhật kién thức công nghệ! Hiện nay đang dùng ipad pro 11 inch 2020! Công nhận là rất thích!
65C5531E-2C00-42C1-9725-F9BC73839F3D.jpeg
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Kính nhờ ban quản trị xóa Topic này:
vì đã bán được rồi, xin chân thành cảm ơn
Top