iPad - Sản phẩm đi vào lịch sử?

Các thớt khác của huuquynh

T-Swizzle

NHẬP HỘI
Em thấy ipad hay tablet nói chung vẫn sẽ có một chỗ đứng riêng dù nhỏ thôi cho những người thực sự thích trải nghiệm trên một màn hình to rộng hay một số công việc đặc thù vẽ vời chẳng hạn.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Đây là năm thứ 2 Covid.

Môi trường làm việc dẫn dắt e biết đến gã giang hồ Covid rất sớm, từ cái thời mà ít ai nghe đến nó T12/2019. Công việc đang yên đang lành nó nhảy vô thu tiền bảo kê 20% tháng.

1 năm trôi qua có những hoàn cảnh tham gia tiề ...
Top