Ipaq Chines!!! help me!!

thanhcuong

GẮN KẾT
mình có thằng bạn nhường cho con Ipaq nhưng lại toàn tiếng Hoa không à. :( Bây giờ mình muốn chuyển qua tiếng Anh thì phải làm sao đây các Bác. :-&
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top