Ipaq Chines!!! help me!!

thanhcuong

GẮN KẾT
mình có thằng bạn nhường cho con Ipaq nhưng lại toàn tiếng Hoa không à. :( Bây giờ mình muốn chuyển qua tiếng Anh thì phải làm sao đây các Bác. :-&
 

Bài viết cần bạn xem thêm

áp dụng được cho nhiều mục đích cho tương lai, hy vọng thế mới ảo sẽ được triển khai,
Top