Iphone 2G không thể hiện "carrer"

fk2005

NHẬP HỘI
Iphone 2G không thể hiện "career"

Làm ơn giúp. Cái Iphone 2G biến thành Ipod, không sự dụng được chức năng điện thoại
"Searching" hoặc "no service"

Cám ơn:((
 
  Nội dung tương đồng Khu vực Trao đổi Ngày
hoangnghiavnn IPHONE 2

Nội dung tương đồng

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top