Iphone 2G không thể hiện "carrer"

fk2005

NHẬP HỘI
Iphone 2G không thể hiện "career"

Làm ơn giúp. Cái Iphone 2G biến thành Ipod, không sự dụng được chức năng điện thoại
"Searching" hoặc "no service"

Cám ơn:((
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Theo lộ trình sóng 2G sẽ cắt vào đầu 2023! Thông tin em nghe còn mơ hồ quá, tiếc nuối mấy con máy cỏ 2G nhìn chúng nó nhiều cảm xúc quá mặc dù bỏ sim vào dùng quá bất tiện thời điểm này..
Các anh còn lưu giữ sưu tầm show lên ae trym ngưỡng nào :roll ...
Top