Iphone 2G Restore Error

Quý Béo

GÂY DỰNG
Mình đang dùng 3.0 restore lên 3.1.2 bị báo lỗi error 20.Xin anh em chỉ giúp.thank
 
  Nội dung tương đồng Khu vực Trao đổi Ngày
hoangnghiavnn IPHONE 5

Nội dung tương đồng

Bài viết cần bạn xem thêm

áp dụng được cho nhiều mục đích cho tương lai, hy vọng thế mới ảo sẽ được triển khai,
Top