Iphone 3GS Lock fw3.1 dùng sim ghép

hùng6

NHẬP HỘI
máy em là IP 3GS lock bi ăn táo nên giờ phải up lên fw3.1, giờ em có thể dùng sim ghép để dùng phone được không?
 
  Nội dung tương đồng Khu vực Trao đổi Ngày
hoangnghiavnn IPHONE 2

Nội dung tương đồng

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top