iphone 8G chi con 6.57G

haiyentruc

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
do bạn chạy bản custom đó,chạy lại bản gốc rồi dùng blackrain là được òi
Bác này nói đúng đấy..chắc bác sài bản custom nên có thể đã dành đến 1G cho bộ nhớ Root....Bác thử restore về bản gốca rồi chạy Blackrar..xem sao.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top