iphone 8G chi con 6.57G

haiyentruc

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
do bạn chạy bản custom đó,chạy lại bản gốc rồi dùng blackrain là được òi
Bác này nói đúng đấy..chắc bác sài bản custom nên có thể đã dành đến 1G cho bộ nhớ Root....Bác thử restore về bản gốca rồi chạy Blackrar..xem sao.
 
  Nội dung tương đồng Khu vực Trao đổi Ngày
hoangnghiavnn IPHONE 2

Nội dung tương đồng

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top