Jetcet Print 5.2.1059 - PM điều khiên máy in

tuanty_MW

NHẬP HỘI
Jetcet Print 5.2.1059

JETCET IN trình điều khiển máy in dựa trên ngôn ngữ máy in tiêu chuẩn công nghiệp và cung cấp hỗ trợ cho các lựa chọn Canon, Hewlett-Packard, Epson và PlanOn .


Requirements: WM5/WM6​
The JETCET PRINT printer drivers are based upon industry standard printer languages and provide support for select Canon, Hewlett-Packard, Epson and PlanOn printers.

Features:
Complete Printing Solution:
· HTML
· Email & Email Attachments
· Images - .BMP, .GIF, .JPG, .PNG
· PIM - Appointments, Contacts, Tasks
· Microsoft Office - .DOC, .PPT, .XLS
· Adobe Acrobat PDF
Industry Standard Printer Support: 
· Canon
· Epson
· Hewlett-Packard
· PlanOn
Multiple Port Connectivity:
· Bluetooth® (BIP, SPP)
· Network (Direct IP, IPP, CIFS)
Full Featured Spooler:
· Spool & Hold Jobs
· Manage Print Queue
Supported File Formats:
· .doc, .rtf, .txt, .pdf, .ppt, .pps, .xls, .htm, .html, .bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .jfif, .jpe, .png

More info:​

Mã:
[URL]http://www.westtek.com/smartphone/jetcet/[/URL]


Mã:
[URL="http://www.box.net/shared/a4ek4q9vcl"]Download[/URL]

 

Bài viết cần bạn xem thêm

Mình có mua nước hoa chiết của bạn này nhưng lâu ko nhận được hàng nên vào hòm thư để trao đổi, khi vào hòm thư thì không thấy cuộc trò chuyện với bạn đó nữa, ai gặp tình trạng này chưa ạ
Screenshot_20230106_213135_Chrome.jpg
...
Top