[Kernel] [.34.1, & .35] Hybrid AVS/SVS + 1113MHz Overclock

fellow

Mập dễ thương
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
2.6.35 kernels (Tested with Nexus cm6 nightly roms. Not recommended with non-froyo based roms:
Update for kernel .35:
-Changes since 073110
-Updated to non-release canadiate status (kernel.org)
-NFS: Fix a typo in include/linux/nfs_fs.h (intersectRaven)

2.6.35_AVS-800mV_CFS_1113Mhz_080210.zip
2.6.35_AVS-925mV_CFS_1113Mhz_080210.zip
2.6.35_AVS-800mV_BFS_1113Mhz_080210.zip
2.6.35_AVS-925mV_BFS_1113Mhz_080210.zip

2.6.35_AVS-800mV_CFS_1113Mhz_NoAudBoost_080210.zip
2.6.35_AVS-925mV_CFS_1113Mhz_NoAudBoost_080210.zip
2.6.35_AVS-800mV_BFS_1113Mhz_NoAudBoost_080210.zip
2.6.35_AVS-925mV_BFS_1113Mhz_NoAudBoost_080210.zip

OC bản này lên chạy thấy mượt mà hơn, mặc dù có hao pin 1 tý nhưng không đáng kể mấy :D
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top