[Kernel] [.34.1, & .35] Hybrid AVS/SVS + 1113MHz Overclock

fellow

Mập dễ thương
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
2.6.35 kernels (Tested with Nexus cm6 nightly roms. Not recommended with non-froyo based roms:
Update for kernel .35:
-Changes since 073110
-Updated to non-release canadiate status (kernel.org)
-NFS: Fix a typo in include/linux/nfs_fs.h (intersectRaven)

2.6.35_AVS-800mV_CFS_1113Mhz_080210.zip
2.6.35_AVS-925mV_CFS_1113Mhz_080210.zip
2.6.35_AVS-800mV_BFS_1113Mhz_080210.zip
2.6.35_AVS-925mV_BFS_1113Mhz_080210.zip

2.6.35_AVS-800mV_CFS_1113Mhz_NoAudBoost_080210.zip
2.6.35_AVS-925mV_CFS_1113Mhz_NoAudBoost_080210.zip
2.6.35_AVS-800mV_BFS_1113Mhz_NoAudBoost_080210.zip
2.6.35_AVS-925mV_BFS_1113Mhz_NoAudBoost_080210.zip

OC bản này lên chạy thấy mượt mà hơn, mặc dù có hao pin 1 tý nhưng không đáng kể mấy :D
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top