Kết nối Nokia 6170 với PC ....Xin chỉ giáo

thunder

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Đang dùng một em 6170 dùng DKU-2 đã cài driver cable DKU-2 rồi máy PC cũng đã nhận máy 6170 trong Device Manager rồi mà dùng PC Suit V6.4.8 thì nó báo là máy chưa connect không lẽ bây giờ lại vát tiền mua cái InfraRed Adaptor nữa ....
Các bro có kinh nghiệm vui lòng giúp em với
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top