Keyboard Thinkpad T60 có dùng chung với T61 được k0 ạ ?

Các thớt khác của SNOWLOVE

Bài viết cần bạn xem thêm

Cảm ơn bạn đã thông tin.
Top