khi W.media 10 không nhận dạng được file mp3

#1
Tôi dùng o2S. Khi trước dùng Media 10 vẫn bình thường, nhưng không hiểu sao tự dưng đến hôm nay không dùng được nó nữa. Chỉ mở được file *.wma, không nhận dạng được file mp3, Khi mở trực tiếp file mp3 từ 1 thư mục thì nó báo là "cannot play the file. Th file is either corrupted or the player does not support the format you are trying to play" tại màn hình W.Media. Các icon file mp3 cũng không có biểu tượng của W.media nữa. Mà muốn mở file mp3 thì phải vào W.Media/menu/open file mới mở được.

Thêm nữa: tất cả file mp3 tôi đặt dùng làm nhạc chuông trước đây giờ cũng không hoạt động được nữa, phải dùng các kiểu chuông mặc định của máy.

Mong các bác giúp cách xử lý, cám ơn nhiều
 

smile188

HHVN - 2006
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
#2
Tôi dùng o2S. Khi trước dùng Media 10 vẫn bình thường, nhưng không hiểu sao tự dưng đến hôm nay không dùng được nó nữa. Chỉ mở được file *.wma, không nhận dạng được file mp3, Khi mở trực tiếp file mp3 từ 1 thư mục thì nó báo là "cannot play the file. Th file is either corrupted or the player does not support the format you are trying to play" tại màn hình W.Media. Các icon file mp3 cũng không có biểu tượng của W.media nữa. Mà muốn mở file mp3 thì phải vào W.Media/menu/open file mới mở được.

Thêm nữa: tất cả file mp3 tôi đặt dùng làm nhạc chuông trước đây giờ cũng không hoạt động được nữa, phải dùng các kiểu chuông mặc định của máy.

Mong các bác giúp cách xử lý, cám ơn nhiều
Bác có Resco Explorer chứ? Bác dùng Resco Explorer, mở thư mục chứa file *.mp3, chọc và giữ vào 1 file (bất kỳ file nào cũng đc), 1 menu hiện ra, bác vào Open -> Open with.. Ở khung dưới bác chọn Windows Media, đánh dấu vào ô "Always use this program.. open this file type" -> Done -> Xong! :D
 
#3
Tôi dùng o2S. Khi trước dùng Media 10 vẫn bình thường, nhưng không hiểu sao tự dưng đến hôm nay không dùng được nó nữa. Chỉ mở được file *.wma, không nhận dạng được file mp3, Khi mở trực tiếp file mp3 từ 1 thư mục thì nó báo là "cannot play the file. Th file is either corrupted or the player does not support the format you are trying to play" tại màn hình W.Media. Các icon file mp3 cũng không có biểu tượng của W.media nữa. Mà muốn mở file mp3 thì phải vào W.Media/menu/open file mới mở được.

Thêm nữa: tất cả file mp3 tôi đặt dùng làm nhạc chuông trước đây giờ cũng không hoạt động được nữa, phải dùng các kiểu chuông mặc định của máy.

Mong các bác giúp cách xử lý, cám ơn nhiều
Làm như Smile188 cũng được.Hoặc vào Window media vào mcj Options chọn mở tất cả các định dạng.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Giới trẻ ngày nay hình như thích đồ công nghệ hơn là mấy miếng kim loại + da thuộc phối lại có giá trên trời,
Lazada Vietnam Master card on Monday
Top