NỘP H/S khóa topic đấu giá

Các thớt khác của SirMasa

HHVN - SECURITY

Staff member
GÂY DỰNG
#2
Các topic của bác @SirMasa do tôi khoá vì mở quá số lượng quy định đối với quyền hạn của thành viên KDCN. Nick KDCN đc mở không quá 4 topic đấu giá trong vòng 24 giờ, chia đều cho 2 box đấu giá. Nghĩa là mỗi box đấu giá cùng lúc chỉ được mở 2 phiên đấu (hoặc 2 phiên cùng có hiệu lực). Hôm nay Mod khác có thể không để ý lại mở ra cho bác. Nếu lần tới bác tiếp tục mở quá 2 topic/1 box đấu giá/24 giờ, hoặc cùng lúc có nhiều hơn 2 topic/box đấu giá có hiệu lực, tôi sẽ xoá bài và có thể áp dụng hình thức kỷ luật ban nick. Vì vậy bác cần lưu ý khi đăng bài!
 
Last edited:

SirMasa

THƯƠNG GIA
NHẬP HỘI
#3
Các topic của bác @SirMasa do tôi khoá vì mở quá số lượng quy định đối với quyền hạn của thành viên KDCN. Nick KDCN đc mở không quá 4 topic đấu giá trong vòng 24 giờ, chia đều cho 2 box đấu giá. Nghĩa là mỗi box đấu giá cùng lúc chỉ được mở 2 phiên đấu (hoặc 2 phiên cùng có hiệu lực). Hôm nay Mod khác có thể không để ý lại mở ra cho bác. Nếu lần tới bác tiếp tục mở quá 2 topic/1 box đấu giá/24 giờ, hoặc cùng lúc có nhiều hơn 2 topic/box đấu giá có hiệu lực, tôi sẽ xoá bài và có thể áp dụng hình thức kỷ luật ban nick. Vì vậy bác cần lưu ý khi đăng bài!
Sorry mod vì từ đầu khi em đã hỏi kỹ trước khi thăng hạng thương gia được trả lời là đăng 4 bài trong 24h box nào cũng được nên từ năm ngoái đến giờ em vẫn thực hiện theo quy định đấy. Nếu quy định mới là thế thì em sẽ thực hiện không vấn đề gì cả.
 
  Nội dung tương đồng Khu vực Trao đổi Ngày
goodhope PHẢN HỒI GD MUA-BÁN & ĐẤU GIÁ 28

Nội dung tương đồng

Bài viết cần bạn xem thêm

Lazada Vietnam Master card on Monday
Top