Không cài được soure Iphone.handhelp .com.vn?

wildcat

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Từ khi lên fr 3.0 thì không cài được soure cua HHVN? Đại ka nào bị giống vâyk không?

Bác gõ sai nguồn rùi thì vào sao được, đúng là

Mã:
iphone.handheld.com.vn
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Cảm ơn bạn đã thông tin.
Top