Không download được trong "Chia sẻ tài nguyên"

Các thớt khác của sku

sku

GÂY DỰNG
Cho em hỏi tại sao em không thể download được trong box này? Mặc dù trước đây em đã từng down được!
Nó cứ báo là em kô có quyền? Cho em hỏi đó là quyền gì vậy?????????
 

caohungvn

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Admin đã thông báo rồi mà bác... tạm thời không dùng được chức năng này... một thờui gian nữa là OK thôi.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top