Không gửi nhận được file bằng Bluetooth từ máy HD2

kimcuong

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Sau khi pair máy tính và HD2 ( Dùng room cook của bác Phạm quang), sau khi đã yêu cầu confrim đúng dãy số trên laptop và ppc, màn hình hiện lên thông báo chuyển nhận file, truyền tín hiệu qua cổng COM, và nghe âm thanh qua thiết bị. Vậy nhưng không thể gửi từ PPC ( từ explorer Resco ). Laptop search thì không thấy HD đâu. Em đã mò trong HD mà không thấy mục discorverable như ppc W5 hay W6. Bực quá. Giúp em với.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top