Không nhận đc tin nhắn phản hồi từ 8788

Các thớt khác của dunglantq

dunglantq

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Tôi có cài phần mềm Ai là triệu phú cho Iphone của mình, tôi đk mua gói câu hòi , và gửi đến đầu số 8788 ,
gửi 2 tin và đều ko có phản hồi, mặc dù đã nhắn đúng.

Cú pháp: tin 1: ALTP 7T745S6VWH8 001 ,
tin 2: ALTP 7T745S6VWH8 002
gửi tới 8788 (như hướng dẫn đky của soft)
(trong đó Serial của máy: 7T745S6VWH8)

Xin mọi người giải đáp giùm!
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top