Không nhận ổ đĩa sau khi chia.

MitDac24581

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
5 Tháng bảy 2007 lúc 10:27
#2
Click vào cây thư mục thì không sao, click vào ổ đĩa nó hiện như trên. Khắc phục thế nào các bác?
Thông báo Application not Found tương đương với việc trong ổ đĩa xuất hiện một file Autorun.inf (do vô tình hoặc do Virus). Thử vào ổ đĩa bằng cách chuột phải vào ổ đĩa rồi chọn Open hoặc Explorer, xóa bỏ file Autorun.inf rồi khởi động lại máy xem sao!
 

Bài viết cần bạn xem thêm

[EMAIL='?&subject=[Genk.vn]%20Top%208%20c%C3%B4ng%20ngh%E1%BB%87%20vi%E1%BB%85n%20t%C6%B0%E1%BB%9Fng%20s%E1%BA%BD%20tr%E1%BB%9F%20th%C3%A0nh%20s%E1%BB%B1%20th%E1%BA%ADt%20trong%20t%C6%B0%C6%A1ng%20lai&body=http%3A//genk.vn/news-20131126110605793.chn% ...
Lazada Vietnam Master card on Monday