Không post reply hay bài mới được, Mod vui lòng kiểm tra giúp em nik senny_shop

Các thớt khác của senny_shop

senny_shop

NHẬP HỘI
Em đăng ký từ 30-4-2010 và đã active mà sao tới nay vẫn chưa tham gia trao đổi trên diễn đàn được. Mod ơi vui lòng kiểm tra lại dùm em ạ.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top