Không public hình ảnh của mình trong photobucket.com

nktpc

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Anh em ta thường hay đưa hình ảnh lên photobucket.com để đưa bài, tuy nhiên việc này cũng đồng nghĩa với việc toàn bộ hình ảnh trong account của mình đều trờ thành public, người khác có thể dùng được.
Nên không public là an toàn nhất cho các hình ảnh của mình :

1. Login vào Account của mình trong photobucket.com.
2. Tìm đến mục Account Settings.
3. Tìm đến phần Album Settings.
4. Trong đó có My Album is : Public bạn chuyển thành Private, sau đó nhập password rồi Save.

Bây giờ thì người khác không xem được bạn đang có gì trong Album của mình.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top