không sync được ringtones

2 Tháng ba 2008 lúc 00:08
#1
Máy mình sau khi vọc 1 hồi, phải unlock lại, rồi phải clear data vài lần.
Hiện nay chạy bình thường, tuy nhiên có chút vấn đề là ringtones được tạo đúng cách trong iTunes, rồi sync vào iPhone. Lúc đang sync thì chớp lên 1 cái hiện đúng danh sách ringtones có sẵn và ringtones tải về ở mục riêng. nhưng sau đó thì biến mất. vào set ringtones, chỉ thấy những cái có sẵn
Mình dùng WinSCP log vào thấy thấy thực sự là nó có upload vào.
Nếu chép thẳng file ringtones đó vào chung thư mục với các ringtones cho sẵn thì chạy ngay.
Mong được chỉ giúp.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Tiếc quá các bác ạ, cầm vàng lại để nó giành lại mất , bao cơ hội bị bỏ. Cuối trận xem hồi hộp đau tim quá đi.
Lazada Vietnam Master card on Monday