Không SYNC được ???????

manhvx

NHẬP HỘI
Em SYNC PDA với may tính , tự dưng phòi ra cái lỗi này :
Port not Acailable .
communication with the desktop computer. The communication port is not available..
Bác nào giúp em với
 

colonel

Apple Professional
HẠNG NHẤT
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Bác phải nói rõ trình tự bác làm thì anh em mới giúp được chứ.
 

palmsg

GẮN KẾT
Cổng USB cũng hay đụng với cổng COM của Modem Fax lắm, bác thử remove driver Modem Fax, Sync OK rồi mới đổ driver modem fax lại thì không đụng nữa. Bác thử xem sao. Chúc bác thành công.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Cảm ơn bạn đã thông tin.
Top