không thể slide to unlock của iphone 3g được

Ttran

GÂY DỰNG
Có phải là bị chết touch screen không vậy, nếu có thể trị bằng phần mền xin chỉ giúp đả restore và unlock bằng no wifi mà vẫn không slide được hiện tại dang ở ver 3.0 ( iphone 3g)
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Xin chào mọi người!

Để tránh làm loãng về quyết định đóng cửa HHVN. Tôi mở thớt này trong khu vực cafe để chia sẻ với mọi người trong việc đóng cửa HHVN.

Nhìn lại chặng đường đã đi, khá lâu - 20 năm, thực sự khi ở giai đoạn 2012-2015 là giai đoạn t ...
Top