không thể slide to unlock của iphone 3g được

Ttran

GÂY DỰNG
Có phải là bị chết touch screen không vậy, nếu có thể trị bằng phần mền xin chỉ giúp đả restore và unlock bằng no wifi mà vẫn không slide được hiện tại dang ở ver 3.0 ( iphone 3g)
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top