không thể tham gia đấu giá

Các thớt khác của hai.doanthe

khonglaaica

Việt Nam vô địch
GÂY DỰNG
Không biết bạn đã tham khảo như thế nào, nội qui đã ghi quá rõ ràng mà.
III-ĐẤU GIÁ:

Quyết định tách phần đấu giá thành một box nhỏ riêng nằm trong box BÁN HÀNG.
- Đối với thành viên chính thức tham gia đấu giá: Thành viên HHVN chính thức có quyền mở topic đấu giá tại khu vực ĐẤU GIÁ.
- Đối với thành viên dự bị có thời hạn đăng ký nick từ 3 tháng trở lên: Được quyền tham gia trả giá tại khu vực ĐẤU GIÁ
- Đối với thành viên dự bị có thời hạn đăng ký nick dưới 3 tháng: Chỉ được xem và không có quyền trả giá tại khu vực ĐẤU GIÁ.

Nhìn vào qui định và nhìn vào nick của bạn thì thấy ngay là bạn có thể tham gia trả giá trong khu vực Đấu Giá rồi. Riêng việc muốn đăng bài đấu giá thì bạn vẫn chưa đủ điều kiện theo nội qui. Vì để là thành viên chính thức thì bạn phải hội đủ các điều kiện sau:

2. Thành viên sau khi đăng nhập Diễn đàn thành công được ghi nhận là “Dự bị”; khi có đủ 50 bài post và sau khi đăng ký thành viên 30 ngày thì được ghi nhận là “Chính thức”; nếu không đủ 50 bài post và sau khi đăng ký thành viên 90 ngày thì được ghi nhận là "Dự bị ***", và sẽ được chuyển lên "Chính thức" khi có đủ 50 bài viết; có đủ 100 bài post và sau khi đăng ký thành viên 60 ngày được ghi nhận là “Ba hoa”; có đủ 500 bài post và sau khi đăng ký thành viên 90 ngày được ghi nhận là “Kỹ sư”; có đủ 1000 bài post và sau khi đăng ký thành viên 120 ngày là “Bác sỹ”; Các danh hiệu này chỉ mang tính chất hài hước, tượng trưng.
 

lang_thang_vip

GÂY DỰNG
Xin lỗi mod. Theo quy định thì nick này được tham gia đấu giá rồi, mod xem lại giúp. Cảm ơn mod nhiều.
 

CoF

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Xin lỗi mod. Theo quy định thì nick này được tham gia đấu giá rồi, mod xem lại giúp. Cảm ơn mod nhiều.
Những ngày trước bác ko tham gia được vì bác chưa là chính thức, nhưng sau ngày 11/12/2010 + 63 bài post vừa rồi thì bác đã tham gia được!
(nick bác đăng ký ngày 11/11/2010)
 
  Nội dung tương đồng Khu vực Trao đổi Ngày
dungsl4x THÔNG BÁO - GÓP Ý 6

Nội dung tương đồng

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top