Không vào được folder!

cakeo

HHVN
MÁY HỎNG
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Chào mọi người,

Mình mới cài lại win7 cho lappy (OS trước cũng là win7 luôn). Trong máy mình có 3 folder hồi trước mình share với mọi người trong công ty. Giờ vô những folder đó thì máy báo lỗi "You don't currently have permission to access this folder".
Mình chuyển qua quyền administrator nhưng vô hiệu, vô được tới file cũng không mở hay copy gì được hết.
Folder thứ nhất chỉ vài trăm MB (chứa tài liệu dạng Excel, word,...) thì mình copy qua chỗ khác rồi copy ngược trở lại là hết. 2 folder còn lại khá nặng (chứa film HD) thì không cho phép copy nên không khắc phục được.:-&
Untitled.jpg (55.8 KB)

Ai đã từng gặp trường hợp này hoặc biết nguyên nhân khắc phục thì giúp đỡ mình 1 chút.
Cảm ơn mọi người!
 

Attachments

  • Untitled.jpg
    Untitled.jpg
    55.8 KB · Đọc: 67

wuhoatu

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Copy & Paste đoạn code dưới vào notepad, save lại thành 1 file .Reg
Sau đó double-click file Reg này để add vào Registry. Chuột phải vào Folder bị hạn chế, chọn Take ownership là bạn có toàn quyền xử lý.

Mã:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas]
@="Take Ownership"
"NoWorkingDirectory"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas]
@="Take Ownership"
"NoWorkingDirectory"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"
 

cakeo

HHVN
MÁY HỎNG
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
* Cách làm takeownership đã thành công, mình đã mở được file, giờ đang thử copy.

* Còn đây là đoạn mã để remove cái takeownership này đi:

Windows Registry Editor Version 5.00


[-HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas]
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top