Kinh nghiệm xài từ điển BDicty

VU HEO

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Ai biết rồi bỏ qua nhé .
Có một số anh em than phiền xài tự điển Bdicty chạy rất chậm . Có cách này truy xuất gần như tức thời . Mình test với TW chỉ có 33MHz mà rất nhanh .
Copy tất cả các File data của tự điển vào PalmCard .../Beiks/BDicty/. Chạy BDicty , vào option > Preference > Media , đánh dấu chọn duy nhất ô Ext. Card dedicate directory : Beiks/BDicty/ . Đóng cửa sổ này lại , thoát khỏi chương trình (về Home) , không cần SoftReset . Mở lại BDicty . Hiệu quả tức thì . Nhớ rằng file *prc phải để ở Launcher trên card hay RAm nhé
 

Palmbie

GÂY DỰNG
Thưa với bác là cái này đã có trong mục Pref của BDicty rồi,chẳng qua mọi người không để ý mà thôi.
Nên tắt hết các mục start-up chạy cùng BDicty---và khuyên thêm 1 điều là đừng có dùng bản En-EN Pro 8 Mb---tại sao thì dùng thử khắc biết
 

Palmbie

GÂY DỰNG
PALM của bạn khỏe thì nó thế,chứ bạn dùng thử con m515--hay những con OS 4 dòng yếu hơn đi xem nào.
 

conf

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Hehe mình dùng Zircon Z3 PalmOS 4.1.2 đây, CPU Moto 33MHz, RAM+ROM 16MB, từ điển BDicty Anh-Việt 65.000 từ chạy vù vù :)
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Chắc do đầu tư nhiều về các mảng truyền thông nên thường sẽ được để ý hơn
Top