Ko tick vào ô sync app trong itune đc! Help!

msdepzai

NHẬP HỘI
Em dùng ipod touch gen2, itunes 9.0.1.8. Hồi trc' khi p lên win7, em dùng itune 8 và vẫn synce app như thường, bây giờ muốn synce app mà ko thể synce đc vì ko tick vào nút synce all application đc, ai bít vụ này thì giúp em với, thank nhìu
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top