kse true fax 3.01

lyenbinh

VICTORY
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
em đang cài bản này và đăng ký một số fax nhưng không biết cài thông số cho modem như thế nào nó cứ báo query modem và không gửi đi được.mấy anh có thể chỉ giúp dùm em đươc không.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Cảm ơn bạn đã thông tin.
Top