làm màu cho palm với Khroma

kdragon

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Chức năng :
- Color selection with a unique popup color picker or the Palm's native pickers.
- A database of over 35 preset schemes is included all of which may be customized.
- Full database support with open, save, save as , revert and delete functions.
- Export, import and beam schemes via the familiar memo database.
- Use the Auto Scheme feature to jump-start creation of your own schemes.
- Get rid of those pesky opaque icon backgrounds with the built in icon transparency editor.
- Check and set your screen's depth settings
Phiên bản này dc xem là tương thích với Palm OS 5.2/5.3

link here _http://wsp3.wspice.com/~bbH-A-C-K/khromagen/downloads/Khroma232.zip
 

nghbk

GẮN KẾT

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top