Làm sao cài đặt fornt tiếng Việt cho P910i

Quang Hai

GÂY DỰNG
Có ai biết chỉ cho mình với. Trong DS có font tiếng việt nhưng chỉa dành cho Windows Mobile mà may mình lại chạy Symbian UIQ. Dùng hàng ngày thì không sao nhưng mà đọc các ebook thì chả hiểu gì vì tòan giun dế.
Trong máy mình có cài từ điển tiếng việt và font của KOBE~ rồi nhưng xem ra font ấy chưa đủ.
 

DellAximX5

androidcore.com
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Chỉ cần font của KOBE~ là đủ bạn ạ. Sau khi setup font của KOBE~ bạn nên soft reset lại máy. Bạn xem cái ebook kia có đúng được viết bằng font Unicode chưa? ebook ở format gì vậy?
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top