Làm sao chuyển My Document sang ổ D

Nhieutien

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
16 Tháng mười 2007 lúc 08:21
#2
Đầu tiên tạo một thư mục My Documents ở ổ D.
Trong ổ C, vào thư mục có tên user name của bạn, trong đó có nhiều thư mục, hãy chọn từng thư mục, vào properties, vào tap location, chọn move, chọn location mới bên ổ D.
Chúc thành công!
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Không chỉ vậy, các phụ kiện có liên quan đến súng cũng sẽ bị Facebook cấm hiển thị với người dùng đang thuộc độ tuổi vị thành niên.

Facebook sẽ ngăn chặn trẻ em trong độ tuổi vị thành niên tiếp xúc với những quảng cáo súng và các phụ kiện dành cho s ...
Lazada Vietnam Master card on Monday