Làm sao chuyển My Document sang ổ D

Nhieutien

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
16 Tháng mười 2007 lúc 08:21
#2
Đầu tiên tạo một thư mục My Documents ở ổ D.
Trong ổ C, vào thư mục có tên user name của bạn, trong đó có nhiều thư mục, hãy chọn từng thư mục, vào properties, vào tap location, chọn move, chọn location mới bên ổ D.
Chúc thành công!
 

Bài viết cần bạn xem thêm

[EMAIL='?&subject=[Genk.vn]%20Top%208%20c%C3%B4ng%20ngh%E1%BB%87%20vi%E1%BB%85n%20t%C6%B0%E1%BB%9Fng%20s%E1%BA%BD%20tr%E1%BB%9F%20th%C3%A0nh%20s%E1%BB%B1%20th%E1%BA%ADt%20trong%20t%C6%B0%C6%A1ng%20lai&body=http%3A//genk.vn/news-20131126110605793.chn% ...
Lazada Vietnam Master card on Monday