Làm sao để Ada Money không backup mỗi khi thóat ra

blue2

GẮN KẾT
Mình dùng Zlauncher, mỗi lần chạy AdarianMoney rồi thóat ra là hiện ra dialog backup. Khi chạy bằng launcher của hệ thống thì chưa bao giờ thấy co hiện tượng mất thời gian này cả.
 

TreoLove

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
ti-pha said:
vậy xử lý như thế nào đây?????

:-&

Thì trong 2 cái phai chọn hy sanh 1 cái chứ sao nữa. Nếu muốn chay Ada thì chạy nó từ Blazer đừng đụng vào Zlaunch. Còn nếu muốn chạy bình thường thì DL bản update của 1 trong 2 cái đó. Hy vong là hết.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

HEPA - viết tắt của High Efficiency Particulate Air (bộ lọc không khí hiệu suất cao) là một tiêu chuẩn về tỷ lệ hiệu quả trong việc lọc không khí.
Màng lọc khí HEPA được phát triển vào những năm 1940 bởi Ủy ban năng lượng nguyên tử Hoa Kỳ với ...
Top